ចៀនស្រួយ

 Home / ចៀនស្រួយ

 

 

សមាសធាតុៈ

ម៉្សៅ​មី    ម៉្សៅអង្ករ    ម៉្សៅពោត     ម៉្សៅធ្វើឲ្យនំរីក

គុណប្រយោជន៏ៈ

សម្រាប់កែច្នៃម្ហូប  អាហារចៀនស្រួយដូចជាៈ បង្កង   ក្តាម   ត្រី    មើម   ផ្លែ     នំ ….។ ល ។  អាចសម្រាប់ធ្វើជាជាតិស្រូបជាតិសើមក្នុងសាច់   បន្លែ។

វីធីប្រើប្រាស់ៈ

១/-  បង្កងប្រឡាក់ម៉្សៅសម្រាប់ចៀនស្រួយ។

២/-   ជ្រលក់បង្កងចូលក្នុងពងទាបានដាក់ក្នុងចានមានទាំងផ្នែក ស និងផ្នែកក្រហមរបស់ពងទា។

៣/-   បន្ទាប់មកយកបង្កងប្រឡាក់ម៉្សៅសម្រាប់ចៀនស្រួយរក្សាក្នុងអំឡុងពេលពី ៣ ដល់ ៨ នាទីដើម្បី ម៉្សៅចៀនស្រួយជាប់លើបង្កងឲ្យស្មើ។

៤/-   ចាក់ប្រេងឆាចូលក្នុងខ្ទះឲ្យច្រើនចៀនបង្កងនេះដោយនឹងភ្លើងឆេះល្មមសីតណ្ហភាព ១៨០ អង្សា សេ។