នុំចាក់អម្បែង ទឹកខ្ទិះដូង

 Home / នុំចាក់អម្បែង ទឹកខ្ទិះដូង

 

 

សមាសធាតុ:ម្សៅអង្កម្សៅម៉ីម្សៅខ្ទិះដូងនិងម្សៅរមៀត។

បង្ហាញ់របៀបប្រើ

យើងបង់កញ្ចប់នៃម្សៅរមៀតនិងម្សៅខ្ទិះដូងចូលក្នុង400gម្សៅនុំចាក់អម្បែងក្រោយពី នោះយើងលាយចូលនឹង750mlទឹកខ្ទឹមស្លឹកយើងហាញ់ឲ្យតួចហើយកកូរឲ្យស្មើ។

ប្រលាក់ប្រេងរួចបង់ចូលក្នុងខ្ទះយ៉ាងក្ដៅហើយបង់ខ្ទឹមបារាំងបង្គាសាច់ជ្រូកចូលហើឆា មួយសាបន្ទាប់មកដួសម្សៅបង់ចូលខ្ទះហើយប្រលៀតឲ្យស្មើបន្ថែមសណ្តែកបណ្តុះស ណ្តែកខៀវបានចំអិនហើយបង់ទៅក្នុងខ្ទះគ្របមកប្រហែលពី3នាទីដើម្បីឲ្យច្អិននូវណ្តែ កបណ្តុះ។

ពេលបើកគម្របចេញយើងឃើញនុំច្អិនមានពណ៌លឿងនិងស្រួយរួចហើយយើងគួបនុំ មកជាគូរ(មានសណ្ឋានពាក់កណ្តាលវង់មូល)ចូកនុំដាក់ឡើងទៀបហើយហូបផ្សំចូលនឹ ងបន្លែជ្រលក់នឹងទឹកត្រី។

រីឯម្សៅនៅបន្សល់មកយើងបង់ចូលជាបន្តរហូតដល់ម្សៅអស់។