ម្សៅចេកចៀន

 Home / ម្សៅចេកចៀន

សមាសធាតុ: 

ម្សៅម៉ីម្សៅពោតនិងម្សៅអង្ក។

ផលប្រយោជន៍:

ប្រភេទម្សៅនេះប្រើសម្រាប់ចៀនចេកដំឡូង បារាំងដំឡូងត្រាវនិងបណ្តាប្រភេទមើមឬបន្លែផ្សេងៗ។

បង្ហាញ់របៀបប្រើ​: 

លាយ340gជាតិម្សៅបញ្ចូលនឹង340mlទឹក ក្រោយពីនោះយើងឲ្យបន្ថែមស្កចំនួន20gចូ លជាតិដែលល្បាយហើយកកូរឲ្យសព្វមុននឹ ងចៀនយើងគប្បីទុកម្សៅឲ្យ15នាទីស៊ីន។យើងអាចបញ្ចូលបន្ថែមនូវជាតិវ៉ានីដើម្បីធ្វើបង្កើ នរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផង។

ចេកណាំវ៉ាបកសម្បកចេញវះចែកជាពីរដាក់ ចូលកញ្ចប់នីឡុងរួចហើយគៀបឲ្យស្តើង។

ជ្រលក់ចូលនឹងម្សៅប្រើចង្កឹះដកចេញកុំឲ្យម្សៅ ត្រូវជាប់មក។

ដាក់ខ្ទះបញ្ចូលប្រេញឲ្យក្តៅនិងបង់ចេកចូលទៅក្នុងខ្ទះរួ ចហើយចៀនមួយសាហើយស្រង់ចេកឡើង។បន្ទាប់មកយកចេកទៅចៀនមួយលើកទៀតខណ: ពេលដែលចេកមានសម្បុរលឿងស្មើទាំងពីរមុខចេក។ រួចហើយស្រង់ឡើងលើក្ដាស់ជុកខ្លាញ់ត្រឹម2-3នាទីគឺបរិភោគបាន។