ម្សៅនុំចេកចំហុយ

 Home / ម្សៅនុំចេកចំហុយ

សមាសធាតុ: ម្សៅម៉ីម្សៅពោតនិងម្សៅអង្ក។
វិធីប្រើប្រាស់​: 
*លាយ 340g ជាតិម្សៅបញ្ចូលនឹង 510ml ទឹក ហើយកកូរឲ្យម្សៅរំលាយឲ្យស្មើ 
*ចេកណាំវ៉ាទុំ(២kg) កាត់ឲ្យស្តើងប្រហែល១cm ហើយដាកើប្រឡាក់ស្ករស 200g – 230g (ដាក់តាមចិត្ត)។
*ដាក់ទាំងអស់(ម្សៅ ចេក​ ស្ករ) ចូលក្នុងឆ្នាំងនិងដាក់លើចង្ក្រានជាមួយនឹងភ្លើងតូច កូរឲ្យស្មើរហូតដល់ពេលដៃមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ (មានន័យថាម្សៅបានខាប់ខ្លាំង)ទើបតែចាត់ទុកជាល្អហើយ។
*បង់ល្បាយខាងលើដាក់ចូលប្រដាប់ចំហុយ ដែលប្រឡាក់ប្រេងរួចហើយ។
* ដាំទឹកឲ្យក្ដៅពុះខ្លាំង ដាក់ប្រដាប់ចំហុយនុំចូល និងចំហុយក្នុងរយះពេល២០នាទី ទើបឆ្អិន (ស្របតាមនុំក្រាស់ឬ ស្តើង)
*នុំចេកចំហុយប្រើជាមួយទឹកខ្ទិះដូងដែលត្រូវបានចម្អិន គ្រាប់ល្ងលីង
ចំណាំ៖ ១ កញ្ចប់ប្រភេទ៣៤០0g ត្រូវបានដាក់ក្នុងប្រដាប់នុំមានចំនួន២ដែលមានបន្ទាត់ផ្ចិត២៤cm