ម្សៅនំអង្ករ (នំ Duc)

 Home / ម្សៅនំអង្ករ (នំ Duc)

 • គ្រឿងផ្សំ៖
 •  ដំឡូងមី ៣០០ ក្រាម
 • បង្គារ ៣០០ ក្រាម
 • សាច់ ២០០ ក្រាម
 • ទឹកដូងបរិសុទ្ធ
 • របៀបធ្វើ៖
 • បង្គារត្រូវបកសំបកចេញ សាច់សុទ្ធ  ដំឡុងមីចិញ្រាំវា​ឲ្យម៉ត់
 • ដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេង ខ្ទឹមស និង បំពងខ្ទឹមបារាំង បន្ទាប់មកដាក់បង្គារ សាច់សុទ្ធ ដំឡុងបារាំងជាបន្តបន្ទាប់ ហើយឆាឲ្យឆ្អិន និងដាក់គ្រឿងទេសឲ្យត្រូវមាត់។

របៀបកែឆ្នៃម្សៅ

 • លាយម្សៅមានបរិមាណ៣៤០ក្រាម ជាមួយទឹក ១,៣ លីត្រ (អាចជំនួសទឹកចំនួន ៤០ ml ឲ្យទឹកដូងសរិសុទ្ធ ទុកឲ្យនំសនិងធំធាត់ជាង)
 • ចំហុយនំ៖ តាមស្រទាប់និមួយៗ
 • ដាំទឹកក្តៅៗ ហើយទុកពុម្ភមូល (អង្កត់ផ្ចិតប្រមាណ ២៤ cm ) ដោយចាក់ប្រេងឆា ដាក់ម្សៅ ៣ ដងចូលក្នុងពុម្ភ រួចចំហុយក្នុងរយៈពេល២នាទីគឺឆ្អិនហើយ បន្ទាប់មក ចាក់ម្សៅថ្មីចូលក្នុងដើម្បីធ្វើការចំហុយបន្តទៀតធ្វើឡើងវិញមកទល់ពេលអស់ម្សៅ ទើបបាន។
 • នំឆ្អិនគួរតែទុកឲ្យត្រជាក់មុនពេលដាក់ខ្លឹម ចុងក្រោយដាក់ខ្ទឹមបំពងនិង ជីអាណាឲ្យ ឈ្ងុយ។
 • នំហូបជាមូយទឹកត្រីជូផ្អែម។