ម្សៅអង្ករខ្វៃ

 Home / ម្សៅអង្ករខ្វៃ

សមាសភាព៖  អង្ករលីង

ផលប្រយោជន៍៖ ម្សៅអង្ករខ្វៃត្រូវបានប្រើប្រាស់ពេញនិយមក្នុងការកែឆ្នៃម្ហូបអាហារ    ធ្វើឲ្យម្ហូបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេស ដូចជា ណែមគ្រប់ប្រភេទ ញាំ  សាឡាត់ ។